Sahne sanatları ve oyunculuk mesleğini düşünenlerin sorduğu bir soru bu. Nasıl oyuncu olabilirim ya da iyi oyuncu nasıl olunuyor? Öncellikle oyunculuğun bir süreç olduğunu unutmamak gerekiyor.

picasso sanat atölyesi

Sadece bir şeyi iyi yaparak oyuncu olunmaz. Öğrenmek, gelişim, değişim ve ortaya koyma, koyarken aynı zamanda işbirliği yapmak ve etkilemek gerekir. Eğlenceli olduğu kadar çalışmanında şart olduğu bir meslek bu. Oyuncu olmak için gerekenler listesinin en başında yetenek, eğitim ve çok çalışmak geliyor. Oyuncu tekil bir kelime olsada aslında oyunculuk aynı zamanda bir ekip işidir. Sahnede yönetmeni duymak, dekoru, oyuncu arkadaşlarını, rolü, rol yaptığını kısacası o büyük ekip işinin hangi parçası olduğunu ve amaclananı hatırlamaktır.

Oyuncu olmak isteyen bireylerin yetenekli olması gerekir. Bunun zaten uzun uzun açılımını yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Oyuncu rolünün gerektirdiği duygu ve davranışı üretirken o duygunun altındaki diğer duygu ve olayları algılaması gerekir ve seyirciye, onu izleyen herkese gerçek gibi hissetirmelidir. Örneğin öfkesini göstereceği zaman öfkenin altındaki haksızlığa uğramışlık, alay edilme, küçük düşme, aldatılma vb. gibi durumları oyuncunun üstünde ve yüzünde okumak gerekir. Oyuncu o rolün içine girer ve seyredeni de o ruh haline sokup buna inandırır. Eğitimlerde genelde oyuncu adayından belli duyguları göstermesi istenir.

Koservatuar, üniversitede tiyatro bölümlerine girmek, iyi bir tiyatro eğitimi almak veya özel ders almak gereklidir fakat oyunculuk için yeterli değildir. Oyuncu olmayı isteyen elinden geldiğince sahne de olmalıdır. Bir dizide küçük bir rol ya da amatör tiyatro ile sahnede olmak gibi en küçük fırsatı bile değerlendirmelidir. Oyuncu ileride gelebilecek rolleri öngöremediği için kendine kadar özellik kazandırabiliyorsa bunu yapmalıdır. Spor olarak futbol oynamak, basketbol yapmak, boks yapmak ya da dans dersi almak, gitar çalmak, şans dersi almak gibi. Bir gün bir rol için düşünülmediği halde sırf diğer kişilere göre rolün gerektirdiği bir özelliği olduğu için rolü alabilir. Bir yerde oynamak, rol almak için seçeneklerden biride oyuncu ajanslarına kayıt olup kendinizi farkettirmeye de çalışmaktır.

Oyuncu Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler :

Tiyatronun yaşam gücü seyirci önünde oynayan oyuncudur. Genel tarifi oynayan insan. Gerçek tiyatro oyuncunun varlığıyla başlar onunla biter. Oyuncu tiyatronun varoluş gerekçelerinden ve olmazsa olmazlarından biridir. Oyuncu bir yaratıcıdır çünkü yalnızca yaşamı taklit etmekle kalmaz seçer , yüceltir , genişletir. Bunları yaparken anlatıma yönelmiş hareketler ve ses yorumunu kullanır. Ayrıca iyi bir yorumcudur. Seyircinin ki tiyatronun olmazsa olmaz ikinci parçasıdır. ... oyuna katılmasını ve birlikte olmasını sağlar. Seyirciyle bir duygudaşlık bağı kurar.

Oyuncunun dış ve iç olmak üzere iki türlü aracı vardır; Dış araçları sesi hareketleri ve tavırlarıdır. Bunların en önemlisi sestir iyi bir oyuncu güzel , denetimli , esnek , değişik her karaktere ve duruma uygun ayrı bir ses geliştirmek zorundadır.Sesi tınlayan , işitilir durumda ve anlatımlı olmak durumundadır. Hareket ve tavırları ise rahat , sahneye uygun ve esnek olmalıdır , bunlar oyuncunun dış araçlarıdır . İç araçları ise yaratıcı düş gücü , ritim duygusu, ilgisini yo ğunlaştırabilmesi , anlam ve söz düzeni içinde doğru yorumlamasıdır. Çağlar boyu oyunculuk teknikl eri üzerinde durulmuştur. Örneğin benzetmeli oyunculuk anlayışı Stanislawski ‘nin özdeşleşme ilke sine ve buna karşı çıkan Brecht’in oyuncunun yorumcu ve eylemin gözlemcisi olmasına dayanan ilkele ri en önemlileridir.Benzetmeci oyunculuğun en önemli yaratıcısı ve oyuncunun sanatı kitabının da yazarı olan “Coguelin” dir . Ona göre oyuncu canlandırdığı kişiyi ve duyguları yaşamaz. Sanat özl eşme değil benzetmedir. Beni ağlatmak istiyorsan önce kendin ağla ilkesi oyunculuk anlayışına sığmaz.

  • Yetenek
  • Eğitim
  • Çok Çalışmak
  • Gözlem Gücü
  • Duygusal Zeka
  • Türkçe Bilgisi
  • Sesini İyi Kullanma
  • Beden Dilini Geliştirme
  • Yabancı Dil Bilmek
  • Belli bilgi ve beceriler edinmek ( spor, muzik, dans )

18.yy. kuramcılarından “ Dıderok “ ‘a göre oyunculuktaki aykırılık oyuncunun seyirciyi duygulandırırken kendisinin duygulanmaması soğuk ve uzak kalabilmesidir. Bu yöntemde oyuncu dış tekniğe önem verir , iç teknik pek az etkindir. Bir başka anlayışa göreyse ses her şeydir.Bale balet ve balerin gibi sadece hareket ve tavırlara önem veren tiyatro anlayışında vardır. Aşk , kavga , öfke gibi sahneler için daha önceden belirlenmiş bire bir kalıpların dışına çıkılmasını istemeyen yöntemlerde görülmüştür. Ancak bütün bunların günümüze kadar gelmiş en önemli iki kuramcısı “Stanislawski “ diğeri ise “Berthold Brecht”dir.

STANİSLAWSKİ ‘E GÖRE ;

. • Oyuncu rolüyle özleşmelidir. • Oyuncu için kendi yoktur rolü vardır. • Seyirci rolün akışına kaptırılmalı ve her türlü eleştiriye kapatılmalıdır.Düşünmeden yargılamadan sadece baş rol oyuncularıyla bütünleşmelidir. • Asla seyircide yabancılaştırma hissi uyandırıl-mamalıdır. • Seyirciye gibi yaptığını hissettirmemeli, o olduğunu kabullendirmelidir. Seyirci oyuncunun gerçek kişiliğini değil oynadığı karakteri görmelidir.

BRECHT’E GÖRE ;, • Oyuncu eylemin gözlemcisi ve yorumcusu olmalıdır. • Oyuncu için kendi vardır ve rolünü göstermektedir. • Seyirci rolün akışına kaptırılmamalıdır. Düşünen , yargılayan ,aktif duruma getirilmelidir. • Yabancılaştırma tekniğine baş vurulmalıdır. • Seyirciye gibi yaptığını göstermelidir. • Seyirci oyuncunun önce gerçek kişiliğini sonra oynadığı karakteri gösterdiğini görmelidir.

OYUNCUNUN FİZİĞİ;,

Bir oyuncunun rolünü yaparken vücudunu kullanmasına vücut dili denir. Oyuncunun vücut dilini bile bilmesi için vücudunu çok iyi tanıması gerekir. Bir oyuncunun en çok kullandığı vücut hareketleri jest ve mimiklerdir. Jest ; Oyuncunun belden yukarısını el ve kollarını kullanmasına jest denir. Mimik ; Oyuncunun yüzünü ve yüzündeki organlarını kullanmasıdır. Mizansen nedir :Oyuncunun rolü gereği ayaklarını kullanarak sahnede yer değiştirmesidir.

OYUNCUNUN OTURURKEN, KALKARKEN,DÜŞERKEN YARARLANACAĞI TEKNİKLER VE BİLMESİ GEREKEN METODLAR

Oyuncu oturma eylemini gerçekleştirmek için öncelikle vücudunu çok iyi tanıması gerekir . Hareket denge çizgisinin hayali bir çizgide olsa varlığını kafasında kabullenmesi gerekir. Oyuncu bu denge çizgisini tam olarak kavradıktan sonra sahnede oturacağı cisme doğru yöneli rken mümkün mertebe seyirciye arkasını dönmeden hareket etmeli oturacağı cisme yaklaştığında sağ bacağının baldır kısmını cisme dayayıp ya da dengesini iyi kontrol ederek oturmalıdır. Kalkarken geride bulunan ayağını ittirip vücudunu hafif öne alarak kalkmalıdır.

Oyuncunun sahnede düşme pozisyonları için iki yöntem deneyebilir. Birinci yöntem iki ayak olduğu yerde birbirine çaprazlanarak sağ el ve omuz yardımıyla yatay düşmelidir. İkinci yöntem ise sağ ayak sol el ve sol omuz kullanılarak geriye doğru dairesel düşüştür. Bunu n için oyuncu denge çizgisi ve denge tabanını mutlaka çok iyi ayarlama yı bilmelidir. .